Formalia

Anton Kamne, ordförande.

Västsvenska Krocketfederationen

Onsdagen den 9 december 2020 konstituerades Västra Krocketfederationen. I interimsstyrelsen finns representanter från Poseidon Croquet Club, Skara Krocketsällskap, Win & Tonic Croquet Club och Borås Krocketsällskap.

Interimsstyrelse

Anton Kamne, ordförande
Peter Grönborg, sekreterare
Otto Kamne, kassör
Michael Schollin, ledamot
Tim Öhrberg, ledamot

Uppdaterad 2020-12-09